POPIA-PMC-indd[1]_featureresize

Protection of Personal Information Act. (PoPIA)

Voorbeeld:

Ek, _________________ gee hiermee toestemming dat my inligting gebruik en gedeel kan word met ander versekeraars ten einde my aansoek om versekering  te verwerk, my risiko te assesseer, die prys te bepaal, terme voor te skryf, die versekeraar se produk te diens, eise te oorweeg en  of mark of ander navorsing te doen.

Hierdie inligting sluit in enige persoonlike, mediese, finansiële, polis en of produk dokumentasie of inligting , enige inligting ten opsigte van my Welstandsprogram lidmaatskappe, my krediet geskiedenis en of enige ander potensiële relevante inligting oor my, vanaf alle beskikbare interne en eksterne bronne.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply